Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují a upřesňují pravidla pro obchodní vztah mezi:

 

Prodávajícím:
APIDOMIA s.r.o.             nebo           APKOM GROUP s.r.o.                  
Sentice 162                                     Sentice 162
666 03                                            666 03 
Tišnov                                             Tišnov
IČO: 25556291                               IČO: 28815980
DIČ: CZ 25556291                          DIČ: CZ 28815980

Je plátcem DPH                                Není plátcem DPH

 

Jednatelem obou firem je Jaroslav Vodička, Sentice 162, 666 03 Tišnov,  tel. 603 893 168 

a

Kupujícím

 

Odesláním objednávky vyjadřujete svůj úmysl produkt koupit, a že jste byli seznámeni
s obchodními podmínkami. Je to návrh smlouvy. Vyplníte potřebné údaje, zejména kontaktní a fakturační informace. Přijetím objednávky a vystavením faktury je uzavřena kupní smlouva. 

Pro omezení spamů není mail zveřejněný na webu, je zde jen poptávkový formulář. Plný tvar adresy mailu dostanete při naší odpovědi, bude z mailu: apidomia ( zavináč ) seznam.cz. 

 

Odběr, objednávka a platba 

Smluvní strany se dohodnou na objednávce, způsobu a datu převzetí. Předání zařízení proběhne osobně nebo lze zařízení i poslat. Cena za přepravu je vždy dohodnuta předem. Vystavením faktury je objednávka platná. Kupující souhlasí s odesláním faktury mailem a s komunikací přes mail.

 

Většina zařízení je nabízena na objednávku, tedy na zakázku, není skladem. Abychom mohli učinit potřebné kroky k její realizaci , je nutné zaplatit zálohu. Výjimečně od zálohy ustupujeme, pokud je zboží už z podstatné části připravené a je volné ( skladová příprava hlavních prvků před finálním dokončením ).  

Cena zboží

Výše ceny je stanovována invidividuálně, mailem, na základě poptávky, Případ od případu, především podle technické podoby nebo úpravy zařízení a jeho příslušenství. Záloha ( částečná úhrada faktury ) je stanovena ve výši 50 % z ceny zboží. Vyrábíme na zakázku, z těchto důvodů většinou nedržíme zboží skladem. 

 

Platby za zboží

Zaplatíte na základě námi vystavené faktury. Platba v může být realizována dvěma základními způsoby-

v hotovosti do pokladny nebo převodním příkazem dle platebních dispozic. Vzhledem k tomu, že někteří odběratelé nám neplatí po převzetí výrobku nebo služby faktury včas, rozhodli jsme se při odběru na fakturu si vymínit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky za každý den prodlení po splatnosti. Je to sice velmi tvrdé opatření, ale osvědčilo se. Splatnost faktury je 7 dní.

 

Odstoupení od smlouvy.

Uvědomte si prosím, že je především na vás, na kupujícím, jak velké úsilí vyvine pro seznámení se s produktem před samotným uzavřením závazné objednávky. Můžeme ručit jen za vady zboží, ne za chybné rozhodnutí . Je zde možnost koupit zařízení na zkoušku ( můžete zvolit variantu II ),

tím se riziko špatné volby minimalizuje. Bezdůvodné odstoupení od smlouvy není později možné, předpokládá se znalost produktu. Nemůžeme nikdy vědět jaké má zákazník zkušenosti a jak je technicky zdatný a co od výrobku očekává. Takže prosím se ptejte předem na vše co potřebujete a využijte nabídku zkoušek před uzavřením objednávky. 

 

Upozornění: Veškeré materiály na webu uvedené jsou ilustrativní, jsme výrobní a servisní firmou, reagujeme na požadavky zákazníků. Protože jsme otevření zákazníkům a naše výrobky jim předvádíme na požádání, může se někdy stát, že následující zákazník koupí od nás již zkoušený výrobek z předváděcí akce ( nemá žádný vliv na životnost a kvalitu výrobku ) přesto pokud si nepřejete aby tomu tak bylo, je třeba to výslovně dát vědět předem, dostanete neodzkoušený výrobek. 

 

Každý si může ověřit vhodnost produktu pro jeho účel, využijte nabídky podpory prodeje.

 

Varianta I. 

Máte zdarma možnost vyzkoušet si zařízení v naší provozovně, na vámi dodaných materiálech a obalech. Součástí ukázky je samozřejmě i zaškolení obsluhy, vše je nezávazné a zdarma.

 

Varianta II. 

Máte možnost si zboží vyzkoušet ve své provozovně, vrátit ho můžete do 30 dnů od data převzetí.

Podmínky: Uhradit 100 % ceny. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, bude účtován storno poplatek ve výši 1 % z ceny ( včetně DPH ), za každý, i započatý den, až do doby vrácení. Tato dohoda bude uvedena na faktuře. Po 30 dnech již nelze odstoupit.

Varianta III. 

Na splátky: Kupující zaplatí 50 % z ceny, dnem převzetí plničky mu začíná povinnost ji doplatit ke stanovenému datu ( nejvýše však do 8 měsíců ). Dnem převzetí plničky kupující kromě povinnosti doplatit zbytek kupní ceny zaplatí prodávajícímu za každý i započatý týden navíc 1 % z celé kupní ceny ( zaplatíte měsíčně více tj. o 4 %, x počet měsíců ). Tato dohoda bude uvedena na faktuře.


Důležité

V případě že chcete využít podporu, uveďte to prosím do objednávky ( zvolte číslo varianty ). 

Pokud si podporu neobjednáte před vystavením faktury, není tedy z tohoto důvodu na faktuře uvedená, má se za to že nebyla sjednána. Na podporu nevzniká automaticky právní nárok zpětně, je to individuální dohoda, která musí být vždy uvedena na faktuře. 

 

Předání zboží kupujícímu.

Zboží je předáváno kupujícímu až když je plně zaplaceno nebo je předáno s tím, že bude zaplaceno později převodním příkazem. Tedy dle dispozic uvedených na faktuře. 

 

Reklamační řád a podmínky:

Zboží je třeba neprodleně reklamovat u prodávajícího písemně, s uvedením vad, popřípadě s fotografickým záznamem vady. Prodávající se s majitelem reklamovaného zboží dohodne na dalším postupu. Zařízení je nutné dopravit do servisního místa. Doprava k opravě jde k tíži majitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Jestliže bylo zboží poškozeno již při přepravě, je nutné udělat bezodkladný zápis přímo s dopravcem při převzetí. Záruka je výši 12 měsíců ode dne převzetí věci, pokud není uvedeno jinak. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení nebo poškození uživatelem.

 

Servisní místo:

Sentice 162

666 03 Tišnov www.apidomia.cz
Jaroslav Vodička tel. 603 893 168

 

Práva a povinnosti smluvních stran se řídí právním řádem zákonů České republiky.

Toto ujednání platí i pro zahraniční odběratele.